Network Çözümleri

Local Area Network (LAN)
Kurumların başarılı olabilmelerini sağlayacak üretkenlik ve iletişim yeteneklerinisağlayan bilgisayar ağları artık en önemli unsurlar haline geldi. Büyüyen işletmeler,kurumlar ve servis sağlayıcılar için ses, görüntü, veri aktarımı ve depolamayı tek,uçtan uca akıllı bir ağ üzerinde birleştiren ölçeklenebilir ağlar kurabilmek önemtaşımaktadır.

Tüm iletişimin tek bir altyapı üzerinden yapılması maliyetlerin azalması, üretkenliğinve verimliliğin artması, ayrı ağ kullanımının getirdiği karmaşanın ortadan kalkmasıve ölçeklenebilirlik gibi çeşitli avantajlar sunar.

Bilgisayar ağlarının en önemli bileşenlerindenbirisi olan anahtarlar (Switches), ağ üzerindeki bileşenleri birbirine bağlamak,verilerin varış noktalarına ulaşabilmeleri için yol göstermek, düşük ve yüksek yoğunlukluverilerin kolayca aktarılması için kullanılır. Anahtarlar sundukları ileri çokluhizmetler ve uygulamalar sayesinde birden fazla ağa ihtiyaç duyulmasını ortadankaldırıyor ve maliyetleri azaltır.

Destek, sektörün en kapsamlı anahtarlama çözümlerini sunan 3Com, Allied Telesyn,Cisco Systems, HP, Nortel Networks gibi üretici firmalar ile çözüm ortaklığı yaparak,küçükten büyüğe tüm kurumların ve servis sağlayıcıların ihtiyaçlarını karşılar.Çözümlerimiz basit bağlanabilirlikten yüksek uçlu, çok katmanlı akıllı anahtarlamaçözümlerine kadar tüm kampus ihtiyaçlarını karşılar.

Günümüzde büyüyen işletmelerde çalışanların verimli olabilmeleri için işbirliğiyapmaları ve iletişimlerinin mükemmel olması gerekiyor. Doğru LAN altyapısı çalışanlarınhızlı ve güvenli bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlar. Anahtarlama donanınımınınKablosuz yerel ağ, IP Telefon ve gerçek zamanlı iletişim desteğine sahip olmasımaliyetlerin düşmesi açısından çok önemlidir.

Ağ tasarımında bireylerin ihtiyaçlarının yanında kurumların genel ihtiyaçlarınında göz önünde tutulması gerekir. Anahtarlar çeşitli uygulama ve yönetim yazılımıçözümleri ile ağ yönetiminin kolaylaştırılması sağlanabilir.

1. Büyüyen İşletmeler - Küçük Şube Ofisleri
• Temel ve akıllı hizmetler ile bağlantı
• Merkezi bir anahtara gerek olmadan yığınların doğrudan yönlendiriciye bağlanabilmesi

2. Orta Ölçekli İşletmeler - Şube Ofisleri
• IP yönlendirme ve akıllı hizmetlerle yüksek erişilebilirlikli omurga
• Erişim/kenar seviyesinde Layer 2-4 QoS (hizmet kalitesi) ve Güvenlik

3. Geniş Kampus Ağları
• Yüksek erişilebilirlikli yedekli çekirdek yapı
• Bina A - Akıllı hizmetlere sahip dağıtım seviyesi ve çekirdek bağlantısı. Erişim/Kenarseviyesinde hız sınırlama ve güvenlik filtreleme
• Bina B - IP yönlendirmeli ve geliştirilmiş akıllı servisleri ile çok katmanlıanahtarlar üzerinden Bina A ile aynı fonksiyonların sağlanmasıWide Area Network (WAN)
Geniş Alan Ağ Altyapısı çözümlerinin büyüyen işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verirolması gerekir ve bu ihtiyaçlara bağlı olarak güvenlik, erişilebilirlik ve maliyetbüyük önem taşır.

Güvenlik, ağ üzerinden aktarılan bilgilerin önemli olmasından dolayı büyüyen işletmelerinen önemli endişelerinden birisidir. Bu yüzden ağların çok iyi korunması gerekir.Diğer yandan ağların hizmet dışı kalmaması işlerin devamı açısından büyük önem taşır.Böylece kullanıcılar ihtiyaç duydukları her an ağa ve bilgilere her an erişebilirler.

Sunduğumuz Geniş Alan Ağ Altyapı çözümleri ile büyüyen işletmeler ağla ilgili maliyetleriazaltabilirler ve yatırım koruması elde ederler. Ayrıca Mobilite ve IP İletişimlerigibi gelecek çözümlere de açıktır.

Geniş Alan Ağ Çözümlerinin avantajları ;

• İş esnekliğinin maksimizasyonu• Maliyetlerin azalması• Verimliliğin artması


• İşlerin online yürütülebilmesi


Artan ağ trafiğinin yönetilebilmesi


• Daha fazla ağ kullanıcısını barındırabilme (dahili ve harici)• Kritik iş uygulamalarının hizmet dışı kalma sürelerinin azalması• Erişebilirlik ve esneklik, büyüyen işletmeler ağ hata toleransını geliştirebilir, bantgenişliği kullanımını optimize edebilir ve birleşmiş ses, veri ve video ağlarına kolaylıkla geçiş yapabilirler.• Standartlara dayalı tam entegre bileşenlerden oluşturulmuş ağlara, mobilite ve IP İletişimleri gibi çözümler kolaylıkla eklenebilir.


Geniş alan ağ, coğrafi olarak birbirinden doğrudan bağlantı yapılamayacak kadaruzak olan noktaları farklı protokol ve teknolojileri kullanarak birbirine bağlayanbir iletişim ağıdır.

Geniş alan ağ bağlantısı yapılandırılırken noktalar arasında uygun teknolojininkullanılması gerek performans gerekse maliyet olarak en uygun çözümün üretilmesibüyükönem taşır.


VOIP ÇÖZÜMLERİ
Data Hatları Üzerinden Ses/Fax Çözümleri :
Voice Over IP (VOIP) teknolojisi adından da anlaşılacağı üzere herhangi bir IP Network(Kiralık Hat, Frame Relay, xDSL vs.) üzerinden ses ve dolayısıyla da fax iletişimiiçin geliştirilen bir teknolojidir. Bu sayede özellikle uzak noktalarla yapılantelefon/fax iletişimi çok ucuzlamakta veya bedava olmaktadır. VOIP cihazlarınınişgal ettiği bant genişliği de sadece 6,3Kbps (Normal telefon hatları 64Kbps dır.)olduğu için data hattında herhangi bir yavaşlamaya neden olmaz.

VOIP cihazları çözümlerinde mevcut IP ağı cihazlarında ve PBX santralinde herhangideğişiklik yapmadan VOIP cihazı çok kısa bir süre içinde sisteme entegre edilebilir.VOIP cihazları özel bir santrale veya belli marka bir Router a bağımlı değildir.Her Router ve Santral ile çalışabilir. Bu da VOIP yatırımı maliyetini azaltan çokönemli bir faktördür.

VOIP teknolojisinde bir data hattı üzerinden datanın yanında ses ve fax iletişimiyapılmasını amaçlanmaktadır. Türk Telekom'un X.25, Frame Relay, ATM ve TDM Network'lerive de bildiğimiz Internet VOIP teknolojisini destekler. Bunlardan X.25 eski birteknoloji olduğu için çok yavaştır ve bu yüzden ses paketlerini taşırken gecikmeolabileceği için tercih edilmez. ATM ise hem pahalı olduğu için hem de henüz firmalerınbu yüksek teknolojiye ihtiyaçları olmadığı için ülkemizde yeterince yaygın değildir.Bu nedenle günümüzde VOIP uygulamalrı için en çok Frame Relay, TDM (NewBridge veDXX) ve Internet (Leased Line veya xDSL gibi yüksek hızlı ve güvenilir bir bağlantıolmalı) altyapıları kullanılmaktadır. Bunlardan Frame Realay ve TDM daha çok yurtiçiuygulamalar için uygundur. Internet ise hem yurtiçi hem de yurtdışı uygulamalariçin uygundur.

Frame Relay veya TDM altyapısı için data iletişimi yapılacak noktalara Türk Telekomtarafından birer hat çektirilmesi gerekmektedir. Sonrasında bu hatların ucuna birermodem ve router bağlanmalıdır. Burada modemin bir ucu Türk Telekom'dan gelen hattadiğer ucu ise router a bağlanır. Router ın diğer ucu ise bir Hub veya Switch aracılığıylaLAN a bağlanır. Gerekli konfigürasyonlar ve tanımlamalar yapıldıktan sonra bağlantısıyapılan tüm noktalardaki PC ler aynı LAN ortamındaymış gibi çalışırlar.

(TT dan alınan data hattının hızı 64Kbps ile 2 Mbps arasında değişmektedir.) Bubağlantılar yapıldıktan sonra network e dahil olan noktalar arasındaki telefon görüşmelerininde bu data hattı üzerinden yapılması amaçlanmaktadır. çünkü bu aşamada bu data hattınıister tam kapasite kullanın ister hiç kullanmayın Türk Telekom'a aynı kira ücretiödenmektedir. Bu yüzden telefon görüşmeleri de bu hat üzerinden yapılırsa özelliklemilletlerarası ve şehirlerarası telefon görüşmelerinden önemli bir tasarruf sağlanacaktır.

Bunu sağlamanın en basit ve en hızlı yöntemi Data Network üne bağlı olan her noktayabirer adet VOIP cihazının yerleştirilmesidir. VOIP bir cihazının bir ucu Routerın da bağlı olduğu Hub a veya Swith e bağlanır. Diğer ucuna ise ya PBX ya direktbir telefon ya da bir Fax cihazı bağlanabilmektedir. Böylece telefon ve fax iletişimisanki aynı ofis içinde yapılıyormuş gibi ücretsiz ve kolay olmaktadır. Bu iletişimdeçok basit bir mantık vardır. Burda ses önce VOIP cihazına ulaşarak sayısal datayaçevrilir, Router ve modem aracılığıyla karşı noktaya gönderilir. Orada da yine modemve router aracılığıyla alınır, oradaki VOIP cihazını iletilir. Buradaki cihazdakarşı tarafta yapılan işlemin tersini yaparak data paketi halinde gelen ses işaretinianalog sese çevirerek telefona aktarır. Internet üzerinden yapılan iletişimde deyapılan işlem daha farklı değildir. Tek fark arada bir ISP nin olmasıdır. Bu sayededata hattı ofis ile Türk Telekom arasında değilde, Isp ile ofis arasında sağlanarak,ISP nin alt yapısından yararlanılır. VoIP'nin servis sağlayıcılara ve kuruluşlarasağladığı yararlar:

* Büyük ölçüde maliyet indirimi,
* Servis sağlayıcılar için gelirlerini artırma fırsatı,
* Kuruluşlar için üretkenliğin artırılması


Kablosuz Ağlar
Kablosuz ağ çözümleri ile hızlı ve sorunsuz şekildekablolu ağınızın kapsam alanını genişletebilir, yeni ofisleriniz veya geçici çalışmagruplarınız, mobil çalışanlarınız için anında ağ erişimi sağlayabilirsiniz. AvantajlarıBina İçinde:

• Hareket özgürlüğü (yönetim kademesine veya tüm şirket çalışanlarına)
• Yapısal kablolama yatırımı yapılmayacağı için, özellikle kiralık ofis kullananişletmeler için anlamlı
• Oteller, tatil köyleri, kütüphaneler, konferans salonları, fuarlar, üniversite,kampüs, havaalanı gibi ortamlarda her yerden mobil internet erişimi
• Roaming özelliği ile daha fazla kapsama alanı
• 128 bit kriptolama ile maksimum bilgi güvenliği Binalar arasında:
• 54Mbps hızında yüksek hızlı linklerle karasal bağlantıların ciddi alternatifi
• Sabit iletişim / bakım giderlerinin minimize edilmesi
• 128 bit kriptolama ile maksimum kurumsal iletişim güvenliği Kablosuz Ağlar veGüvenlik Kablosuz ağların kullanım alanlarının genişlemesi ve yaygınlaşması dahaönce ihmal edilen güvenlik konusunu önemli hale getirmiştir.

Kablosuz ağlarda alınacakgüvenlik tedbirleri aslında kablolu ağlarda alınan tedbirlere oldukça benzemektedir.Dikkat edilmesi gereken nokta ağın sınırlarının kesin ve net olarak belirlenememesidir.

Kablosuz ağlarda veri taşıyan sinyaller binamızın duvarları ardına kamusal alanataşabilmektedir. Bu da saldırganların hemen yan bahçemizde bize zarar vermesinisağlamaktadır. Bu nedenle kablosuz ağlarda güvenlik ciddi ve ihmal edilmesi durumundaönemli sorunlara neden olabilecek bir iştir.

Kablosuz ağlara özel çeşitli güvenliktedbirleri bulunmaktadır. Bunların başlıcaları, SSID kullanımı, cihaz kimlik doğrulamamekanizmaları, MAC adresi filtreleme ve kablosuz ağlarda şifreleme teknolojisi WEPolarak sıralanabilir.

Adres : Fulya Mh. Fulya Caddesi No 45/3 Şişli- İSTANBUL
Telefon : +90 (212) 272 35 35
Faks : +90 (212) 213 62 88
E-Posta : info@bilnet.gen.tr

© Copyright 2021 Bilnet Bilgisayar

TeamViewer Quick Support