Sistem Yönetimi

Müşterilerimizin gerek Network, gerek server gerekse de tek bir PC deki performans düşüklüğü şikayetini gözleyerek istenilen performansa ulaşılabilmesi için gerekenlerin yapılması işidir.

Bunun yanı sıra müşteri şikayeti oluşmada oluşacak problemleri analiz ederek gerekli önlemlerin alınması için raporlar düzenlenerek müşterimizin uyarılması işidir.

Sürat, Rekabet ve Kazanç ın anahtar sözcükler olduğu günümüzde, şirketlerin en son teknolojileri takip edip, iş verimlerini artırmak üzere bu teknolojileri hızla Bilişim altyapılarına entegre etmeleri zorunluluk haline gelmiştir. Bunun sonucunda, Bilişim altyapıları kaçınılmaz olarak, değişik teknolojileri, değişik platformları, karmaşık ağ çözümlerini, farklı veritabanlarını ve uygulamaları içeren büyük ve karmaşık yapılar haline gelmiştir.

Şirketlerin iş devamlılığını başarıyla sağlayabilmeleri için doğru çözümleri seçip uygulamaları kadar, bu alt yapının verimliğini ve sürekliliğini sağlayabilmek de aynı ölçüde zorunludur. Hedef, kritik IT operasyonlarının kesintisiz ve en yüksek verimle devamı ise, bu karmaşık yapıyı kontrol altında tutmak, en yüksek verimle ve en kolay şekilde yönetebilmek şarttır. Yönetmek: Yaşatmaktır!

• IT alt yapınızın büyük ve karmaşık olduğunu mu düşünüyorsunuz?
• Platformlarınızın ve uygulamalarınızın çeşitliliği sizi ürkütüyor mu?
• İşin sürekliliği giderek daha kritikleşiyor mu?
• Kritik IT operasyonlarınızın sayısı hızla artıyor mu?
• İş verimliliğinizi ölçmek zorlaşıyor mu?
• Gelecekteki ihtiyaçları doğru tahmin etmek ve planlamak imkansızlaşıyor mu?
• Bu büyük ve karmaşık ortamda sorun takibi yapmak giderek güçleşiyor mu?
• Yeni bir yazılımı, sayısı giderek artan kullanıcılara kurmak korkutuyor mu?
• Yapmış olduğunuz ve yapmayı planladığınız yatırımlar doğru ve güncel mi ?
• Yakın gelecekte ne tür teknolojiler gelişmekte , yatırım için doğru zamanlama nedir ?

Bu soruların çoğuna evet yanıtı veriyorsanız maksimum düzeyde kontrol ve verim için profesyonel Sistem yönetimi hizmetine ihtiyacınız var demektir.

Adres : Fulya Mh. Fulya Caddesi No 45/3 Şişli- İSTANBUL
Telefon : +90 (212) 272 35 35
Faks : +90 (212) 213 62 88
E-Posta : info@bilnet.gen.tr

© Copyright 2021 Bilnet Bilgisayar

TeamViewer Quick Support